Заявка за връщане

ПРАВО НА ОТКАЗ И ВРЪЩАНЕ НА СТОКАТА

Имате право без да дължите обезщетение и без да посочвате причина, да се откажете от сключения договор в рамките на 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката. След упражняване правото на отказ трябва да върнете получените стоки в цялост, в същия вид, както са доставени, с ненарушена опаковка, годни за последваща продажба на други клиенти, заедно с цялата придружаваща ги документация. При условие, че са изпълнени тези изисквания ние ще Ви възстановим заплатените суми.

В случай че върната стока е с нарушен търговски вид или липсваща опаковка, с нарушен/липсващи етикети или не съответства по какъвто и да било начин на написаното в настоящите Общи условия, Търговецът има право да откаже да приеме стоката обратно, съответно да възстанови заплатената сума.

Транспортните разходи при връщане на поръчката са за наша сметка само в следните случай:

-Получената стока не съответства на заявената в поръчката;

 -Изпратили сме различна от поръчаната стока;

 -Продуктът е бил повреден или някаква част от поръчката липсва.

Във всеки друг случай, транспортните разходи при връщане на поръчката са за Ваша сметка.

Щом получим върнатата от Вас пратка, ще Ви изпратим потвърждение за получаване на имейла и ще наредим възстановяването на средствата Ви без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която сме уведомени за решението Ви да се откаже от поръчката съгласно чл. 52 ЗЗП.

Възстановяването на средства ще стане чрез начина на плащане използван от Вас при първоначалната трансакция, освен ако не сте изразили изричното си съгласие за използване на друго платежно средство по време на процеса за връщане.

Артикули, изработени по индивидуални размери, не подлежат на връщане.