МЕНЮ
Твоите Покупки

Общи Условия

Информация за контакт с продавача:


СМАРФИЛ ООД

Адрес: гр. Варна, ул. „Петър Райчев” №4Г

Телефон: +359 889 425 731

Имейл: info@fotevafashionhouse.bg


С регистрацията си като потребител и чрез подаване на поръчка като гост/потребител на www.fotevafashionhouse.bg клиентите потвърждават, че напълно разбират и приемат условията за продажба съгласно настоящите Общи условия.

Цялата информация, която е публикувана и се публикува на интернет страницата www.fotevafashionhouse.bg, като: описания на продукти, спецификации, фотографии са приблизителни. СМРАФИЛ ООД си запазва правото да прави малки корекции в описанието на продуктите, без да се налага да уведомява за това своите клиенти. Офертите на сайтаwww.fotevafashionhouse.bg са ограничени във времето и количествата, като това се обявява в сайта.

Посочените количества на продуктите, които се публикуват на интернет страницата са с информативен характер и подлежат на промяна без предварително уведомяване. СМРАФИЛ ООД може да ограничи максималния брой покупки на разположение на даден потребител за всеки продукт, за да се осигури справедлива среда за своите потребители.

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които СМРАФИЛ ООД предоставя стоки на потребителите/клиентите си посредством сайта www.fotevafashionhouse.bg. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона ПОРЪЧАЙ, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

При извършване на регистрация, както и при финализиране на всяка поръчка, КЛИЕНТЪТ потвърждава, че приема и се съгласява с настоящите Общи Условия.

СМРАФИЛ ООД има правото да променя по всяко време настоящите Общи условия, като изменените Общи условия влизат незабавно в сила и стават задължителни за КЛИЕНТА от момента на публикуването им на страницата.

СМРАФИЛ ООД има правото да променя цените по всяко време, без допълнително уведомление. КЛИЕНТЪТ е длъжен да заплати актуалната цената към момента  на поръчката.

Сайтът предлага възможност за закупуване на представените продукти, като те се доставят директно до клиента на посочения от него адрес или до поискване от офис на куриерска компания. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за ползване от първоначалното влизане в сайта до напускането му

 

ДОГОВОР

Договорът за продажба е предмет на българското законодателство и уреждането на спорове следва да се решава от компетентните български съдилища.

Договорът за продажба от разстояние с клиента се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на СМРАФИЛ ООД.

Чрез поръчките направени при условията на сайта, СМРАФИЛ ООД, като доставчик, сключва с потребителите договори за продажба от разстояние, по смисъла на Закона за защита на потребителите, на стоките, предлагани за продажба/продавани в сайта.

СМРАФИЛ ООД не носи отговорност за загуби, щети или разходи, възникнали пряко или косвено, от неизпълнение или забавяне на изпълнението на задълженията, в резултат на всяко събитие или обстоятелство извън контрола на СМРАФИЛ ООД, включително, но не само на форсмажорни обстоятелства и проблеми в електрозахранването, оборудване или други подобни.

Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове.

СМРАФИЛ ООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които СМРАФИЛ ООД не е предвидило и не е било длъжно да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет.

СМРАФИЛ ООД си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са налични. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на 3 дни. СМРАФИЛ ООД  уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер.


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на сайта www.fotevafashionhouse.bg.

Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

СМРАФИЛ ООД има право по всяко време, без уведомяване на потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по своя преценка да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта.

След получаване на плащането СМРАФИЛ ООД се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за качеството на всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

 

ПРЕДЛАГАНА СТОКА

Стоката, която се предлага е произведена от СМРАФИЛ ООД.

Всеки модел има свое наименование, което е обявено до снимката на модела.

Цветовете, в които се предлага съответният модел не са обработен чрез софтуер. СМРАФИЛ ООД не носи отговорност за това как е настроен мониторът на клиента и как в следствие на това той вижда цвета.

Артикулите са оразмерени, съгласно приетата българка номерация. За артикулите от трико се използва буквената номерация.

Основните характеристики на продуктите, продавани в сайта, са описани в страницата/мястото за представяне на съответния продукт в сайта www.fotevafashionhouse.bg

Крайната цена на стоките е изписана на страницата за представяне на съответния продукт, непосредствено до наименованието на стоката. Стойността на транспортните разходи за доставка, не е включена в цената на стоките. Тя се определя и начислява допълнително при поръчка, съобразно начина на доставка, като се начислява допълнително към цената на стоките при определяне на крайната цена за плащане.

СМРАФИЛ ООД не начислява на потребителите разходи за използване на средство за комуникация за сключване на договора за продажба от разстояние

 

ДОСТАВКА

Нашето стандартно време за доставка е 3-5 работни дни.

Стоките ще бъдат доставени с фактура, която служи като данъчен документ. Ако желаните стоки не са налични или през това време са възникнали непредвидени обстоятелства, свързани с доставката, представители на доставчика ще информират клиента, своевременно за неоправданото забавяне, използвайки предоставените данни за контакт. Ако пратката не е получена в посочения период за доставка от страна на клиента, и той не е бил уведомен за това от СМРАФИЛ ООД , клиентът трябва да се обади на телефонен номер за обслужване на клиенти: +359 889 425 731 или да се свърже с нас чрез имейл адрес: info@fotevafashionhouse.bg

 

За да направите поръчка, трябва да попълните и подадете необходимите данни, регистрационни форми/формуляри към сайта. Поръчки се обработват в следното работно време: от понеделник до петък от 09:00 до 17:00 ч. Поръчки, направени след 17:00 ч от понеделник до четвъртък, се обработват на следващата сутрин след 09:00 ч. Поръчки, направени след 17:00 ч в петък, се обработват в понеделник след 09:00 ч. Цената/разходите за доставката на стоките са за Ваша сметка и се начисляват и плащат в допълнение към посочените в сайта цени на стоките.

Доставките за населени места/адреси в Република България се извършват в срок 3-5 работни дни считано от:

- Заплащането на цената, в случай, че е избрано заплащане на цената на стоката по банков път или с кредитна или дебитна карта;

- Поръчката, в случай, че е избрано заплащане на цената на стоката при доставката, с наложен платеж.

Доставките за населени места/адреси в Република България се извършват чрез куриерска фирма като цените за доставка са съобразно актуалната ценова оферта на посочената куриерска фирма, както следва:

В случай, че СМРАФИЛ ООД не е в състояние да достави поръчаната стока на неговия клиент (и) по обективни причини, които са извън неговия контрол, на клиентът(ите) ще бъде заплатена цената на стоките в пълен размер, ако същата е била заплатена предварително от клиента.

Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, СМРАФИЛ ООД се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. СМРАФИЛ ООД не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на СМРАФИЛ ООД.

В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, СМРАФИЛ ООД не носи отговорност за повреждането на тази стока. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, СМРАФИЛ ООД не е обвързано от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

При неоснователен отказ за получаване на стоката Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, СМРАФИЛ ООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.


ПРАВО НА ОТКАЗ И ВРЪЩАНЕ НА СТОКАТА

Имате право без да дължите обезщетение и без да посочвате причина, да се откажете от сключения договор в рамките на 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката. След упражняване правото на отказ трябва да върнете получените стоки в цялост, в същия вид, както са доставени, с ненарушена опаковка, годни за последваща продажба на други клиенти, заедно с цялата придружаваща ги документация. При условие, че са изпълнени тези изисквания ние ще Ви възстановим заплатените суми.

В случай че върната стока е с нарушен търговски вид или липсваща опаковка, с нарушен/липсващи етикети или не съответства по какъвто и да било начин на написаното в настоящите Общи условия, Търговецът има право да откаже да приеме стоката обратно, съответно да възстанови заплатената сума.

Транспортните разходи  при връщане на поръчката са за наша сметка само в следните случай:

-Получената стока не съответства на заявената в поръчката;

-Изпратили сме различна от поръчаната стока;

-Продуктът е бил повреден или някаква част от поръчката липсва.

Във всеки друг случай, транспортните разходи при връщане на поръчката са за Ваша сметка.

Щом получим върнатата от Вас пратка, ще Ви изпратим потвърждение за получаване на имейла и ще наредим възстановяването на средствата Ви без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която сме уведомени за решението Ви да се откаже от поръчката съгласно чл. 69 KYP.

Възстановяването на средства ще стане чрез начина на плащане използван от Вас при първоначалната трансакция, освен ако не сте изразили изричното си съгласие за използване на друго платежно средство по време на процеса за връщане.

Артикули, изработени по индивидуални размери, не подлежат на връщане.

 

АКО СТЕ ПЛАТИЛИ С ДЕБИТНА КАРТА

При отказ от поръчката, средствата трябва да бъдат в банковата Ви сметка до 3-4 работни дни от нареждането им от наша страна. Банките няма да извършат връщането на средства през уикендите или през официалните празници, така че вземете това предвид.

 

АКО СТЕ ПЛАТИЛИ С MASTERCARD ИЛИ ДРУГИ КРЕДИТНИ КАРТИ

При отказ от поръчката би трябвало да видите възстановяването на средства във Вашето извлечение по кредитна карта до 3-4 работни дни от нареждането им от наша страна. Понякога е нужно малко повече време при кредитните карти.

 

АКО СТЕ ЗАЯВИЛИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ЧРЕЗ БАНКОВ ПРЕВОД ПО ВАШАТА БАНКОВА СМЕТКА

Ако сте заявили възстановяване на средства по Вашата банкова сметка (като сте ни дали Вашия IBAN номер на сметка при регистриране на връщането), преди парите ще достигнат до Вашата банкова сметка, в рамките на 3-4 работни дни от нареждането им от наша страна.

 

На основание чл. 57, т.3 при доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания, той няма право на отказ от договора уредено в  чл. 50-56 ЗЗП.

 

РЕКЛАМАЦИИ

При установено несъответствие на доставената стока с направената поръчка клиента има право да предяви рекламация в срок от 14 работни дни от доставката й.

Рекламацията се предявява пред фирмата. За да бъде уважена, клиентът следва да приложи стоката по възможност в ненарушена опаковка, както и документите, които я придружават при доставката – касова бележка, фактура или др. документи, установяващи несъответствието на стоката.

В случай, че претенцията е основателна, клиента може да избере начина на удовлетворяване на рекламацията – чрез замяната на стоката с нова, съответстваща на сключения договор за продажба или поправка, ако замяната е невъзможна.

Клиента няма право да претендира за възстановяване на заплатената от него сума или намаляване на цената, ако СМРАФИЛ ООД се съгласи на удовлетворяване на рекламацията по някой от горните два начина.


ЖАЛБИ

Ние следваме процедура за обработване на жалби, с която ще се опитаме да разрешим Вашия проблем, веднага щом възникне: моля уведомете ни, ако имате някакви оплаквания или забележки.

Можете да се свържете и с Общата помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите.

Комисия за защита на потребителите

Адрес: пл. Славейков №4А, София, 1000

България

Имейл: adr.sofia@kzp.bg

Уебсайт: http://www.kzp.bg

Телефон: 02/933 0565

ДОСТЪП

Достъпът до този уебсайт е разрешен временно и запазваме правото си да оттеглим или направим поправки в Услугите без предупреждение. Ние не носим отговорност, ако поради някаква причина този уебсайт не е достъпен в определен момент или период. В случай на техническа нужда може да ограничим достъпа до някои части или до целия уебсайт.

 

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Тези Условия за ползване и всички отделни договори, с които може да Ви предоставяме Услуги, се ръководят и тълкуват в съответствие със законите на Република България.

 

ВРЪЗКА ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Въпросите си относно Условията за ползване може да ни изпращате на:

info@fotevafashionhouse.bg

Този сайт използва "Бисквитки", за да ви предоставим винаги най-доброто за вас съдържание. Ако продължите да разглеждате съдържанието на сайта вие се съгласявате с използването на "Бисквитки"